FUNK_logo-06.png

SUOMEKSI

PÅ SVENSKA

FUNK_TRIUMF_fbbord_röd2.png
 

KUORO

Suomen Nuorisokuoron tavoite on luoda korkeatasoista vokaalimusiikkia ja tarjota musiikillinen kasvualusta nuorille, jotka haluavat kehittyä laulajina ja monipuolisina muusikkoina. Kuoro koostuu taitavista 16-26-vuotiaista laulajista, jotka tulevat eri puolilta Suomea, aina Helsingistä ja Kemijärveltä saakka.

Finlands Ungdomskör - Suomen Nuorisokuoro perustettiin vuonna 2019 osana Svenska Kulturfondenin Hallå! -projektia, jonka tarkoituksena oli tukea toimintaa molemmilla kotimaisilla kielillä. Projektin järjestänä toimii DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf. Rahoitus Hallå! -projektiin loppuu vuoden 2021 jälkeen. 

HARJOITUKSET

Laulajat ilmoittautuvat mukaan aina yhdeksi kaudeksi (syys- ja kevätkausi). Yhtenä kautena kuoro järjestää 3-4 harjoitusviikonloppua, jotka sisältävät vähintään yhden konsertin ja vähintään yhden pidennetyn harjoitusviikonlopun. Jotta kaikilla laulajilla olisi yhtäläiset edellytykset osallistua kuoron toimintaan, kustantaa kuoro jokaiselle matkat, ruokailut ja majoituksen kuoroleirien aikana. Kuoron laulajat ovat, kuten myös vastaavissa kansallisissa nuorisokuoroissa muissa Pohjoismaissa, erittäin lahjakkaita ja ahkeria ja lisäksi hyviä nuotinlukijoita. He ovat todella motivoituneita ja harjoittelevat stemmojaan itsenäisesti myös kuoroleirien ulkopuolella. 

OHJELMISTO

Ensimmäisten toimintavuosien aikana kuoron ohjelmisto on pääasiassa koostunut suomalaisesta, pohjoismaisesta ja baltialaisesta musiikista, mutta myös orkesterisäestyksellisistä teoksista, kuten Leonard Bernsteinin Chichester Psalms ja Igor Stravinskyn Symphony of Psalms. Tulevaisuudessa kuoron tarkoitus on laajentaa ohjelmistoa entisestään sekä uuteen että vanhempaan musiikkiin. Kuoro on jo nyt ehtinyt tilata kaksi tilausteosta Säde Bartlingilta. Teokset Minä yksin ja meri ja Triumf att finnas till saivat kantaesityksensä kesällä 2021. Teosten sisältö sai inspiraationsa kuorolaisten kirjoittamista teksteistä ja runoista. Laulajien omaa taiteilijuutta ja osallistumista pidetään kuorossa suuressa arvossa, mikä on lisännyt kuorolaisten luovuutta ja intoa. Useat heistä sovittavat ja säveltävät omia teoksiaan, joita on myös yhdessä harjoiteltu ja esitetty kuoron konserteissa. 

 

KUORON KIELET - SUOMI JA RUOTSI

Kuoron toiminta tapahtuu aktiivisesti ja vaivattomasti kahdella kotimaisella kielellä, ja kielimuureja on alusta saakka rikottu menestyksekkäästi, kuitenkin kumpaakin toimintakieltä kunnioittaen. Myös kuoron taiteellinen johtaja ja tuottaja edustavat tasapuolisesti molempia kotimaisia kieliä.  

 

KUORO PANDEMIASSA 

Kuoro on selvinnyt koronapandemiasta hyvin. Rajoitusten myötä vaadittiin uusia ideoita toiminnan ylläpitämiseksi, ja kuoro on harjoitellut sekä virtuaalisesti että hybridimuodossa (osa kuorolaisista on paikan päällä ja muut seuraavat harjoitusta videon välityksellä) ja pitänyt harjoituksia kuorolaisten omilla paikkakunnilla pienemmissä ryhmissä, jotta suurien joukkojen matkustamista ja altistumista vältettäisiin. Suunnitelmat, joita kuorolla oli vuosille 2020-2021, ovat monta kertaa muuttuneet ja siirtyneet tulevaisuuteen. Nyt kun toiminta on taas alkanut ja suunnitelmat pääsevät toteutumaan, ovat kuorolaiset todella motivoituneita ja harjoitukset intensiivisiä. Vuoden 2021 syyskaudella Suomen Nuorisokuoro esitti konserttikokonaisuuden Triumf att finnas till kahdella eri paikkakunnalla. 

 

TULEVAISUUS
Vuonna 2022 Suomen Nuorisokuoro laajentaa toimintaansa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kuoro on mm. mukana Young Voices -nuorisokuorofestivaalilla Tukholmassa 16.-20.2.2022. Festivaalille, joka järjestetään ensimmäistä kertaa mutta jolla on suunnitelmia jatkaa toimintaansa, osallistuu kuusi nuorisokuoroa neljästä eri maasta. Suomen Nuorisokuoro on näistä osallistujista nuorin, mutta silti yksi festivaalin ohjelman kohokohdista. 

 

Kuoro jatkaa vuoden 2022 aikana ohjelmiston laajentamista ja myös taltioi sitä. Ensimmäisten toimintavuosien aikana esitettyä musiikkia tullaan äänittämään levylle keväällä 2022. Levy tulee sisältämään myös Säde Bartlingilta tilatut teokset, joista toiseen on tarkoitus tehdä myös musiikkivideo yhteistyössä Svenska Kulturfondenin kanssa. Levynjulkistus tapahtuu konsertissa Sång- och musikfesten -tapahtumassa Helsingissä kesäkuussa. 

 

Syksylle 2022 Suomen Nuorisokuoro suunnittelee konserttikokonaisuutta maineikkaan Spira Ensemblen kanssa, jossa kumpikin kuoro esittäisi sekä omaa että yhteistä ohjelmistoa. Konsertti järjestetään Temppeliaukion kirkossa ja siellä kuullaan teoksia kahden pianon ja lyömäsoittimien säestyksellä, mm. edellä mainittu Leonard Bernsteinin Chichester Psalms. Kuoro on myös keskustellut yhteystyöstä säveltäjä-valotaiteilija Sven Helbigin kanssa. Vähitellen kuoro valmistautuu myös kilpailemaan ja tähtää esiintymään Tampereen Sävelen kuorofestivaalille keväällä 2023. 

MUKAAN LAULAMAAN?!

Haluatko mukaan Suomen Nuorisokuoroon?

Katso harjoitusleirien päivämäärät ja ota rohkeasti yhteyttä kuoron tuottajaan, petra@dunk.fi

Kuoro pitää koelaulut pari kertaa vuodessa, mutta otamme kaikki ilmoittautumiset huomioon.

KÖREN

Finlands Ungdomskörs syfte är att skapa högklassig vokalmusik och erbjuda en musikalisk plattform för unga, som vill utvecklas som sångare och musiker på ett mångsidigt sätt. Kören består av begåvade sångare i åldrarna 16 till 26 från hela Finland, Helsingfors i syd till Kemijärvi i norr.

Finlands Ungdomskör - Suomen Nuorisokuoro grundades år 2019 i samband med Svenska Kulturfondens Hallå!-projekt, som var riktat till verksamhet på de båda inhemska språken. Arrangör är DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. 

 

ÖVNINGAR

Sångarna anmäler sig för en termin åt gången (två terminer per kalenderår.) En termin består normalt av tre övningsveckoslut, en mindre konsert och kronas av ett större konsertveckoslut. För att sångarna ska få mötas med samma förutsättningar bekostar kören alla deltagares resor, kost och logi under lägret. Körsångarna är, liksom hos de övriga nordiska nationella körerna, mycket duktiga sångare och notläsare. De är oerhört motiverade och arbetar enskilt med sin stämma inför varje körläger.

REPERTOAR

Körens repertoar har, under körens första levnadsår, i huvudsak bestått av finsk, nordisk och baltisk musik, men också av verk med orkesterackompanjemang, såsom Leonard Bernsteins Chichester Psalms och Igor Stravinskijs Symphony of Psalms. I framtiden planerar kören utöka sin repertoar med både äldre och nyskriven musik. Kören har, trots sina få levnadsår, samlat på sig flera verk tillägnade kören. Sommaren 2021 uruppfördes två verk av Säde Bartling, Minä yksin ja meri och Triumf att finnas till. Förstnämnda verket var en tonsatt dikt, av en av körens sångare. Sångarnas egen konstnärlighet värdesätts högt i kören, vilket har lett till en ökad kreativitet hos ungdomarna. Flera sångare skriver egen musik, som övas och framförs av kören på sina konserter. 

 

KÖRENS SPRÅK - FINSKA OCH SVENSKA 

Körens konstnärliga ledare sedan start är Elisa Huovinen. Körens producent är Petra Eklund-Saloheimo. Kören arbetar aktivt och obesvärat på de båda inhemska språken och har framgångsrikt rivit språkbarriärer. 

 

KÖREN I PANDEMIN

Kören kommer ut ur coronapandemin som en stark kör. Restriktionerna krävde nya idéer och kören har övat virtuellt, genom hybridmodeller (där dubbelkvartett samlats och resten av kören följt övningen via Zoom) och haft körövningar på sångarnas egna orter, för att minska resor och eventuell exponering. De planer som kören haft för coronaåren har ändrats och projekt har flyttats framåt. Detta betyder att verksamheten börjat kraftfullt, med ett intensivt program för våra motiverade sångare. Under året 2021 framförde Finlands Ungdomskör konserthelheten ‘Triumf att finnas till’ vid två tillfällen och orter. 

 

FRAMTIDEN

Under 2022 ökar Finlands Ungdomskör sina samarbeten både nationellt och internationellt. Kören medverkar bland annat i Young Voices -ungdomskörfestivalen i Stockholm i februari. Festivalen, som ordnas för första gången men som redan har planer på fortsättning, besöks av sex andra ungdomskörer från fyra länder. Finlands Ungdomskör är den yngsta kören, men är en av festivalens höjdpunkter i programmet. 

 

Kören har, trots sina få levnadsår, samlat på sig en imponerande repertoar. Musiken som tillägnas kören, samt höjdpunkter ur körens repertoar, kommer att förevigas våren 2022 genom skivinspelning och en musikvideo. Skivreleasen sker i samband med Sång- och Musikfesten i Helsingfors. 

Finlands Ungdomskör planerar en konserthelhet med Spira Ensemble för hösten 2022 består av både gemensamma och enskilda körverk. Konserten framförs i Tempelplatsens kyrka och ackompanjeras av två pianon och slaginstryment. Verk som framförs är bl.a Leonard Bernsteins Chichester Psalms. Kören diskuterar även ett framtida samarbete med kompositören och ljuskonstnären Sven Helbig. Kören gör sig även redo för sin första körmönstring och besöker Tampereen Sävel juni 2023.

SJUNGA MED?!

Vill du sjunga med i Finlands Ungdomskör? 

Kolla att övningslägrens datum passar dig och tag sedan modigt kontakt med körens producent, petra@dunk.fi 

Kören ordnar öppna insjungningar några gånger per år men tar alla anmälningar i beaktning.

 
Elisa.png
ELISA HUOVINEN
Taiteellinen johtaja / Konstnärlig ledare
 

Elisa Huovinen on valmistunut musiikin maisteriksi erinomaisin arvosanoin Sibelius-Akatemian musiikin johtamisen aineryhmästä keväällä 2016 sekä musiikkipedagogiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan kuoron- ja yhtyeenjohto vuonna 2017. Häntä ovat opettaneet mm. Matti Hyökki, Nils Schweckendiek, Tõnu Kaljuste, Jani Sivén, Atso Almila ja Leif Segerstam.

 

Opintojensa jälkeen Huovinen on niittänyt mainetta sekä kotimaassa että ulkomailla: vuonna 2018 hän voitti ensimmäisen palkinnon sekä Suomalaisessa kuoronjohtajakilpailussa että kansainvälisessä Gheorghe Dima -kuoronjohtokilpailussa.


Huovinen on kysytty vieraileva johtaja ja harjoituttaja monissa pääkaupunkiseudun kuoroissa (mm. Dominante, EMO Ensemble, Somnium Ensemble, Akademiska Sångföreningen, Tapiolan kuoro). Ulkomailla Huovinen on työskennellyt lukuisten kuorojen kanssa (mm. Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, Transylvania State Philharmonic Choir, Ars Nova Copenhagen, Zürcher Sing-Akademie, Stuttgart Kammerchor).

 

Vuodesta 2018 lähtien Huovinen on toiminut Suomen kuoronjohtajayhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut Sibelius-Akatemiassa kuoronjohdon tuntiopettajana vuodesta 2017 lähtien. Huovinen tekee myös töitä laulajana mm. Helsingin kamarikuorossa ja Sibelius-Akatemian vokaaliyhtyeessä. Vuosina 2012-13 hän lauloi Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa.

Elisa Huovinen är utbildad musikmagister inom dirigering med utmärkta vitsord från Sibelius-Akademin (2016). Hon har även avlagt examen inom musikpedagogik vid Yrkeshögskolan Metropolia med kör- och ensembleledning som huvudämne (2017). Huovinen har undervisats av bland andra Matti Hyökki, Nils Schweckendiek, Tõnu Kaljuste, Jani Sivén, Atso Almila och Leif Segerstam.

Efter studierna har Huovinen etablerat ett gott rykte både i Finland och utomlands. År 2018 vann hon första pris i Finlands köridigeringstävling samt i den internationella köridirigeringstävlingen Gheorghe Dima.

Huovinen är efterfrågad dirigent och instuderare i flera av huvudstadsregionens körer (bland andra Dominante, EMO Ensemble, Somnium Ensemble, Akademiska Sångföreningen och Tapiolakören). Utomlands har Huovinen dirigerat bland andra Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, Transylvania State Philharmonic Choir, Ars Nova Copenhagen, Zürcher Sing-Akademie, och Stuttgart Kammerchor.

Huovinen är sedan 2018 ordförande för Finlands körledarförbund. Sedan 2017 undervisar Huovinen i körledning på timbasis vid Sibelius-Akademin. Huovinen jobbar även som sångerska i bland annat Helsingfors kammarkör och i Sibelius-Akademins vokalgrupp. 2012-2013 medverkade hon i Nyslotts operafestivals kör.
 

Harjoitukset ja konsertit

ÖVNINGAR och konserter

We are The Finnish Youthchoir, our friends call us FUNK!
 
 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

OTA YHTEYTTÄ / TA KONTAKT

Kuoroa hallinoi / Kören administreras av:

DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland

 

Elisa Huovinen

Taiteellinen johtaja / Konstnärlig ledare

elisa@dunk.fi

Petra Eklund-Saloheimo

Tuottaja / Producent

petra@dunk.fi

Hilde Losvik

Admin

hilde@dunk.fi

Hanna Kronqvist

Puheenjohtaja / Ordförande

  • Follow us on Facebook
  • Follow us on Instagram
DUNK ny logo 1.png
Hallå-logo.png
fonden.png
OKM - Fi + SE.png
Konstsamfundet.png

© Suomen Nuorisokuoro / Finlands Ungdomskör 2019

 

Graphic design by Mya Rydman

Website design by Rosanna Halttunen
Petra Eklund-Saloheimo