top of page
FUNK_logo-06.png

SUOMEKSI

PÅ SVENSKA

Foto: Janica Lönn
Open call

KUORO

Suomen Nuorisokuoron tavoite on luoda korkeatasoista vokaalimusiikkia ja tarjota musiikillinen kasvualusta nuorille, jotka haluavat kehittyä laulajina ja monipuolisina muusikkoina. Kuoro koostuu taitavista 16-30-vuotiaista laulajista, jotka tulevat eri puolilta Suomea, aina Helsingistä ja Kemijärveltä saakka.

Finlands Ungdomskör - Suomen Nuorisokuoro perustettiin vuonna 2019 osana Svenska Kulturfondenin Hallå! -projektia, jonka tarkoituksena oli tukea toimintaa molemmilla kotimaisilla kielillä. Projektin järjestänä toimii DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland rf. Rahoitus Hallå! -projektiin loppuu vuoden 2021 jälkeen. 

HARJOITUKSET

Laulajat ilmoittautuvat mukaan aina yhdeksi kaudeksi (syys- ja kevätkausi). Yhtenä kautena kuoro järjestää 3-4 harjoitusviikonloppua, jotka sisältävät vähintään yhden konsertin ja vähintään yhden pidennetyn harjoitusviikonlopun. Jotta kaikilla laulajilla olisi yhtäläiset edellytykset osallistua kuoron toimintaan, kustantaa kuoro jokaiselle matkat, ruokailut ja majoituksen kuoroleirien aikana. Kuoron laulajat ovat, kuten myös vastaavissa kansallisissa nuorisokuoroissa muissa Pohjoismaissa, erittäin lahjakkaita ja ahkeria ja lisäksi hyviä nuotinlukijoita. He ovat todella motivoituneita ja harjoittelevat stemmojaan itsenäisesti myös kuoroleirien ulkopuolella. 

OHJELMISTO

Ensimmäisten toimintavuosien aikana kuoron ohjelmisto on pääasiassa koostunut suomalaisesta, pohjoismaisesta ja baltialaisesta musiikista, mutta myös orkesterisäestyksellisistä teoksista, kuten Leonard Bernsteinin Chichester Psalms ja Igor Stravinskyn Symphony of Psalms. Tulevaisuudessa kuoron tarkoitus on laajentaa ohjelmistoa entisestään sekä uuteen että vanhempaan musiikkiin. Kuoro on jo nyt ehtinyt tilata kaksi tilausteosta Säde Bartlingilta. Teokset Minä yksin ja meri ja Triumf att finnas till saivat kantaesityksensä kesällä 2021. Teosten sisältö sai inspiraationsa kuorolaisten kirjoittamista teksteistä ja runoista. Laulajien omaa taiteilijuutta ja osallistumista pidetään kuorossa suuressa arvossa, mikä on lisännyt kuorolaisten luovuutta ja intoa. Useat heistä sovittavat ja säveltävät omia teoksiaan, joita on myös yhdessä harjoiteltu ja esitetty kuoron konserteissa. 

 

KUORON KIELET - SUOMI JA RUOTSI

Kuoron toiminta tapahtuu aktiivisesti ja vaivattomasti kahdella kotimaisella kielellä, ja kielimuureja on alusta saakka rikottu menestyksekkäästi, kuitenkin kumpaakin toimintakieltä kunnioittaen. Myös kuoron taiteellinen johtaja ja tuottaja edustavat tasapuolisesti molempia kotimaisia kieliä.

Kuoron ensimmäinen levy

Suomen Nuorisokuoro julkaisi ensimmäisen levyn Triumf att finnas till perjantaina 10 kesäkuuta 2022, klo 20.30 Ritarihuoneessa, Helsinki.

Levyn voi ostaa kuorolta ja kuunnella Spotifystä.

Levyn hinta: 10€  (15€ kotiinkuljetettuna)

Osta levy: lina@dunk.fi

Suomen Nuorisokuoron perusohjelmistoon on sen ensimmäisten toimintavuosien aikana kuulunut pääasiassa suomalaista, pohjoismaista ja baltialaista musiikkia. Tälle levylle on valikoitunut meille rakkaimmat helmet tästä ohjelmistosta. 


Liettualaisen Vaclovas Augustinaksen musiikki on kulkenut mukanamme aina ensikonsertista saakka. Teoksessa Anoj pusėj Dunojėlio kuullaan sodan aiheuttama suru ja kaipuu kotirintamalla; ensin kuullaan kaihoisa melodia, joka improvisaation kautta punoutuu vuolaaksi klusteriksi. Teos
Tykus tykus tuli meille tutuksi pandemia-ajan alussa keväällä 2020, kun teimme kappaleesta virtuaalikuoroesityksen. 


Virolaissäveltäjien Pärt Uusbergin ja Ester Mägin musiikkiin tutustuimme myös jo ensimmäisenä toimintavuonna. Kummankin säveltäjän herkkä ja yksityiskohtainen sävellystyyli sopii soinnillemme, ja säveltäjien valitsemat tekstit koskettavat kerta toisensa jälkeen. 

 

Toimintasuunnitelmassamme oli jo perustamisvaiheessa idea uuden kuoromusiikin tilaamisesta suomalaiselta nykysäveltäjältä. Jo vuonna 2019 päätimme tilata kaksi teosta - toisen suomeksi ja toisen ruotsiksi - jotka pohjautuisivat itse kirjoittamiimme teksteihin voimaantumisesta, ihmisenä kasvamisesta ja uskalluksesta. Teokset on säveltänyt Säde Bartling, joka valitsi lopulliset tekstit bassoltamme Aapo Tervolta sekä Edith Södergranilta. Teokset Minä yksin ja meri ja Triumf att finnas
till saivat ensiesityksensä elokuussa 2021. 


Lisäksi levyllä kuullaan konserttiemme bravuuri, Bengt Ollénin sovitus ruotsalaisesta kansansävelmästä I denna ljuva sommartid. Teoksessa värikylläinen sointimme pääsee valloilleen kehittyen hiljaisesta hyminästä voimakkaaseen yläsävelsarjamattoon, jonka kruunaa kylmiä väreitä nostattava kulning-soolo.

KÖREN

Finlands Ungdomskörs syfte är att skapa högklassig vokalmusik och erbjuda en musikalisk plattform för unga, som vill utvecklas som sångare och musiker på ett mångsidigt sätt. Kören består av begåvade sångare i åldrarna 16 till 30 från hela Finland, Helsingfors i syd till Kemijärvi i norr.

Finlands Ungdomskör - Suomen Nuorisokuoro grundades år 2019 i samband med Svenska Kulturfondens Hallå!-projekt, som var riktat till verksamhet på de båda inhemska språken. Arrangör är DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. 

ÖVNINGAR

Sångarna anmäler sig för en termin åt gången (två terminer per kalenderår.) En termin består normalt av tre övningsveckoslut, en mindre konsert och kronas av ett större konsertveckoslut. För att sångarna ska få mötas med samma förutsättningar bekostar kören alla deltagares resor, kost och logi under lägret. Körsångarna är, liksom hos de övriga nordiska nationella körerna, mycket duktiga sångare och notläsare. De är oerhört motiverade och arbetar enskilt med sin stämma inför varje körläger.

REPERTOAR

Körens repertoar har, under körens första levnadsår, i huvudsak bestått av finsk, nordisk och baltisk musik, men också av verk med orkesterackompanjemang, såsom Leonard Bernsteins Chichester Psalms och Igor Stravinskijs Symphony of Psalms. I framtiden planerar kören utöka sin repertoar med både äldre och nyskriven musik. Kören har, trots sina få levnadsår, samlat på sig flera verk tillägnade kören. Sommaren 2021 uruppfördes två verk av Säde Bartling, Minä yksin ja meri och Triumf att finnas till. Förstnämnda verket var en tonsatt dikt, av en av körens sångare. Sångarnas egen konstnärlighet värdesätts högt i kören, vilket har lett till en ökad kreativitet hos ungdomarna. Flera sångare skriver egen musik, som övas och framförs av kören på sina konserter. 

KÖRENS SPRÅK - FINSKA OCH SVENSKA 

Körens konstnärliga ledare sedan start är Elisa Huovinen. Körens producent är Petra Eklund-Saloheimo. Kören arbetar aktivt och obesvärat på de båda inhemska språken och har framgångsrikt rivit språkbarriärer.

KÖrens första skiva 

Finlands Ungdomskör gav ut sin första skiva Triumf att finnas till  fredagen den 10 juni 2022 kl.10.30 i Riddarhuset, Helsingfors. 

Skrivan finns att köpa från kören och på Spotify.

Skivans pris: 10€  (15€ hemskickad)

Köp en skiva: lina@dunk.fi

Till Finlands Ungdomskörs grundrepertoar har under de första verksamhetsåren i huvudsak hört finländsk, nordisk och baltisk musik. Till denna skiva har våra käraste pärlor ur denna repertoar valts ut.


Litauiern Vaclovas Augustinas musik har följt oss ända sedan debutkonserten. Verket Anoj pusėj Dunojėlio handlar om den sorg och saknad på hemmafronten som kriget ger upphov till; först hör vi en vemodig melodi, som genom improvisation sammanflätas till ett flödande kluster. Verket Tykus tykus blev först bekant för oss i pandemitidens början våren 2020, då vi gjorde ett virtuellt körframförande av stycket.


De estniska tonsättarna Pärt Uusbergs och Ester Mägis musik blev vi också bekanta med redan under vårt första verksamhetsår. Båda tonsättarnas känsliga och detaljerade kompositionsstil passar för vår klang och texterna som tonsättarna har valt berör gång på gång.

 

I vår verksamhetsplan fanns redan i etableringsskedet tanken att beställa ny körmusik av finländska samtida tonsättare. Redan år 2019 beslöt vi att beställa två verk - det ena på finska och det andra på svenska - som skulle basera sig på texter som vi själv skrivit om självbemyndigande, om att växa som människa och om mod. Verken har tonsatts av Säde Bartling, som valde de slutliga texterna av vår bas Aapo Tervo och av Edith Södergran. Verken Minä yksin ja meri och Triumf att finnas till
uruppfördes i augusti 2021.


Dessutom finns på skivan bravurnumret från våra konserter, Bengt Olléns arrangemang av den svenska folkmelodin I denna ljuva sommartid. I detta verk frigörs vår färgmättade klang då den utvecklas från ett stillsamt nynnande till en kraftig övertonsmatta, som kröns av ett kulnings-solo
som ger kalla kårar.

 

Kören
57BF72C1-E7B0-46E1-9429-AD2E87F14168.jpeg
FOTO2 - Iida Salenius_Illusia Photography.jpg
ELISA HUOVINEN
Taiteellinen johtaja / Konstnärlig ledare
Elisa Huovinen

Elisa Huovinen on valmistunut musiikin maisteriksi erinomaisin arvosanoin Sibelius-Akatemian musiikin johtamisen aineryhmästä keväällä 2016 sekä musiikkipedagogiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta pääaineenaan kuoron- ja yhtyeenjohto vuonna 2017. Häntä ovat opettaneet mm. Matti Hyökki, Nils Schweckendiek, Tõnu Kaljuste, Jani Sivén, Atso Almila ja Leif Segerstam.

 

Opintojensa jälkeen Huovinen on niittänyt mainetta sekä kotimaassa että ulkomailla: vuonna 2018 hän voitti ensimmäisen palkinnon sekä Suomalaisessa kuoronjohtajakilpailussa että kansainvälisessä Gheorghe Dima -kuoronjohtokilpailussa.


Huovinen on kysytty vieraileva johtaja ja harjoituttaja monissa pääkaupunkiseudun kuoroissa (mm. Dominante, EMO Ensemble, Somnium Ensemble, Akademiska Sångföreningen, Tapiolan kuoro). Ulkomailla Huovinen on työskennellyt lukuisten kuorojen kanssa (mm. Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, Transylvania State Philharmonic Choir, Ars Nova Copenhagen, Zürcher Sing-Akademie, Stuttgart Kammerchor).

 

Vuodesta 2018 lähtien Huovinen on toiminut Suomen kuoronjohtajayhdistyksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut Sibelius-Akatemiassa kuoronjohdon tuntiopettajana vuodesta 2017 lähtien. Huovinen tekee myös töitä laulajana mm. Helsingin kamarikuorossa ja Sibelius-Akatemian vokaaliyhtyeessä. Vuosina 2012-13 hän lauloi Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa.

Elisa Huovinen är utbildad musikmagister inom dirigering med utmärkta vitsord från Sibelius-Akademin (2016). Hon har även avlagt examen inom musikpedagogik vid Yrkeshögskolan Metropolia med kör- och ensembleledning som huvudämne (2017). Huovinen har undervisats av bland andra Matti Hyökki, Nils Schweckendiek, Tõnu Kaljuste, Jani Sivén, Atso Almila och Leif Segerstam.

Efter studierna har Huovinen etablerat ett gott rykte både i Finland och utomlands. År 2018 vann hon första pris i Finlands köridigeringstävling samt i den internationella köridirigeringstävlingen Gheorghe Dima.

Huovinen är efterfrågad dirigent och instuderare i flera av huvudstadsregionens körer (bland andra Dominante, EMO Ensemble, Somnium Ensemble, Akademiska Sångföreningen och Tapiolakören). Utomlands har Huovinen dirigerat bland andra Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, Transylvania State Philharmonic Choir, Ars Nova Copenhagen, Zürcher Sing-Akademie, och Stuttgart Kammerchor.

Huovinen är sedan 2018 ordförande för Finlands körledarförbund. Sedan 2017 undervisar Huovinen i körledning på timbasis vid Sibelius-Akademin. Huovinen jobbar även som sångerska i bland annat Helsingfors kammarkör och i Sibelius-Akademins vokalgrupp. 2012-2013 medverkade hon i Nyslotts operafestivals kör.
 

Harjoitukset ja konsertit

ÖVNINGAR och konserter

We are The Finnish Youthchoir, our friends call us FUNK!
Datum
Insjungningar

OTA YHTEYTTÄ / TA KONTAKT

Kuoroa hallinoi / Kören administreras av:

DUNK - De Ungas Musikförbund i Svenskfinland

Elisa Huovinen

Taiteellinen johtaja / Konstnärlig ledare

elisa@dunk.fi

Lina Sandvik

Tuottaja / Producent

lina@dunk.fi

0409621695

Lina Sandvik

Admin

lina@dunk.fi

Hilde Talus Losvik

Verksamhetsledare

hilde@dunk.fi

Hanna Kronqvist

Puheenjohtaja / Ordförande

  • Follow us on Facebook
  • Follow us on Instagram
DUNK ny logo 1.png
Hallå-logo.png
fonden.png
OKM - Fi + SE.png
Konstsamfundet.png

© Suomen Nuorisokuoro / Finlands Ungdomskör 2019

 

Graphic design by Mya Rydman

Website design by Rosanna Halttunen
Petra Eklund-Saloheimo

Kontakt
bottom of page